!!!!WAŻNA INFORMACJA O REKRUTACJI!!!13 lutego 2018

W związku z planowanym przejściem na elektroniczny system rekrutacji, zwracamy się z prośbą o JAK NAJSZYBSZE odebranie i wypełnienie kart zgłoszeniowych dla dzieci, które JUŻ UCZĘSZCZAJĄ do naszego przedszkola. Karty te są wiążącą dla nas deklaracją na następny rok szkolny 2018/2019.
Termin OSTATECZNEGO złożenia kart to 26 LUTY, PONIEDZIAŁEK, DO 17:00.

Od marca rusza rekrutacja dla „nowych” dzieci. Będzie się ona odbywała drogą elektroniczną- przez stronę Portalu Edukacyjnego (https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacj…) lub bezpośrednio w placówce.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w celu zapisania dziecka do naszego przedszkola, proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z naszą placówką. Zostaną wtedy podane szczegóły dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wolne miejsce w przedszkolu dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego29 stycznia 2018

Informujemy, iż dysponujemy wolnymi miejscami
dla dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera
lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Zainteresowanych rodziców zapraszmy do kontaktu telefonicznego.

Koncert, Wigilia i Jasełka…20 grudnia 2017


Wczoraj w uroczystym nastroju pięknego koncertu wysłuchaliśmy i opłatkiem się dzieliliśmy…
Tak dziś było…. Dziecię nam się narodziło i wszystkich ucieszyło…

Wszystkim życzymy zdrowych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech spotkania przy Wigilijnym Stole będą źródłem uśmiechu, pokoju oraz nadziei.
Ekipa Chatki Puchatka

Spotkanie ze Świętym Mikołajem17 grudnia 2017

Świętego Mikołaja w Chatce gościliśmy,
piękne piosenki mu zaśpiewaliśmy!
Przez cały rok rodziców i pań w przedszkolu słuchamy
więc w tym wyjątkowym dniu prezenty odbieramy 🙂

Mikołaj w Hotelu Novotel10 grudnia 2017


Z Mikołajem w Novotelu się spotkaliśmy, pięknie wystąpiliśmy, super się bawiliśmy…

Ratownicy medyczni w przedszkolu9 grudnia 2017

Pierwsza pomoc – ważna sprawa!
Wszystkim znać ją wypada. 
Ratowników gościliśmy
ważny trening odbyliśmy 🙂