'Menu główne', 'chp_bottom_menu' => 'Menu na dole strony' ); register_nav_menus($menus); register_sidebar(array( 'name' => 'Stopka strony - adres', 'id' => 'page-footer', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); register_sidebar(array( 'name' => 'Pod głównym menu', 'id' => 'page-under-menu', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); } include('chatkapuchatka_menu_walker.php'); function chp_homepage_posts($query) { if ( $query->is_home() && $query->is_main_query() ) { $query->set('cat', 1); } } add_action( 'pre_get_posts', 'chp_homepage_posts' );

Pierwszy raz w przedszkolu – nie lada wyzwanie!

Rozumiemy, że jest to trudna chwila zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. Podpowiadamy, że dobrze jest nie przedłużać pożegnania. Warto natomiast przed wyjściem zapewnić dziecko o tym, że rodzic wróci po… (po obiadku, po spacerze, po powrocie z pracy), życzyć dobrej zabawy i NIE PŁAKAĆ (jeśli to możliwe).

Do przedszkola przynosimy:

Proszę pamiętać, aby W KAŻDY PIĄTEK zabrać ze sobą do wyprania poszewkę i ręcznik, a W KAŻDY PONIEDZIAŁEK przynieść czystą poszewkę, ręcznik oraz 2 paczki chusteczek higienicznych.

Proszę pamiętać o tym, że NIE WOLNO wchodzić na salę i do łazienek w butach, w których przyszliśmy. Jeśli mają Państwo ochotę wziąć udział w zajęciach na sali proszę zapytać nauczyciela o taką możliwość.

NIE WOLNO przyprowadzać do przedszkola dzieci, które są chore, mają temperaturę, biegunkę, wymiotują. W razie pozostawienia w przedszkolu dziecka chorego, będą Państwo musieli niezwłocznie je odebrać. Po chorobie i nieobecności w przedszkolu należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Jeśli wszyscy będą o tym pamiętać zmniejszycie Państwo ryzyko, że Wasze dziecko zarazi się od kolegi!

Jeśli zmieniają się dane dotyczące dziecka i rodzica/ opiekuna, zwłaszcza aktualny numer telefonu czy też osoby upoważnione do odbioru dziecka – prosimy o natychmiastowe, pisemne zgłoszenie tego w sekretariacie oraz u nauczyciela z grupy Waszego dziecka.

Przedszkole „Chatka Puchatka” funkcjonuje zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną programem wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” autorstwa Iwony Iewkowicz, Anny Tworkowskiej- Baraniuk. Posiadamy także 4-letnią Koncepcję Pracy Przedszkola, na której opiera się Roczny Plan Pracy. W tym roku nosi on tytuł „Poznajemy Świat Zmysłami. Słuch”. Dodatkowo wychowawcy poszczególnych grup opracowują miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej, które zatwierdza dyrektor przedszkola. W pierwszych dniach miesiąca na tablicy informacyjnej pojawiają się zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla poszczególnych grup. Jest to krótka informacja o tym, czego dzieci będą w danym miesiącu się uczyły, jakie formy zajęć przewidziano i czego dotyczą aktualne tematy. Te informacje są bardzo pomocne, jeśli chcieliby Państwo porozmawiać w domu z dzieckiem na temat tego, co ciekawego działo się w przedszkolu.

W ciągu całego roku, na drzwiach wyjściowych, pojawia się bardzo dużo różnego rodzaju ogłoszeń, dotyczących tego, co dzieje się lub będzie się działo w niedalekiej przyszłości. Warto bardzo uważnie je czytać, ponieważ zawarte tam informacje dotyczą np.: planowanych wyjść, wycieczek, uroczystości, godzin odjazdu lub powrotu, tego co i kiedy trzeba przynieść.

Tablice z pracami dzieci to jedno z ważniejszych miejsc w naszym przedszkolu. Tutaj wiszą wszystkie piękne prace, które podczas zajęć wykonują Wasze pociechy. Zachęcamy do wspólnego odszukiwania pracy dziecka i krótkiej rozmowy na jego temat.

Nasze tradycyjne uroczystości

Jak co roku będziemy przeżywać wiele pięknych i wzruszających chwil. Już teraz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w:

Drodzy Rodzice, potrzebujemy Waszej pomocy w poszukiwaniu sponsorów. Prosimy o przekazywaniu 1% podatku i wspieranie nas w innych formach.

Oto ważne numery kont, które czasem się przydają:
Bank PKO S.A.

50124046501111001063786625 – wpłaty za przedszkole

55124046501111001064848685 – Rada Rodziców

80124046501111001063786667 – darowizny, w tym 1%

 

Chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, że bardzo cieszymy się zawsze, kiedy nam pomagacie i doceniamy Waszą gotowość do współpracy. Już teraz chcemy poprosić Was o: