Wielka Przedmowa

Organem prowadzącym Przedszkole „Chatka Puchatka” jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Oddział Miejski Krakowski.
Organem nadzorującym pracę pedagogiczno – wychowawczą jest Małopolski Kurator Oświaty.
Nasza Chatka to wygodne, przytulne sale wyposażone we wszelkie pomoce zapewniające dzieciom prawidłowy rozwój i wspaniałą zabawę.

W naszej Chatce pracują nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • pedagodzy specjalni w zakresie oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki terapeutycznej
 • psycholog
 • logopeda
 • fizjoterapeuta

Prowadzimy zajęcia z dziećmi w grupach integracyjnych i grupie specjalnej. Zapraszamy do nich dzieci od 3 do 8  roku życia, również te, które dotknięte są niepełnosprawnością.

W niewielkich grupach otaczamy dzieci troskliwą i fachową opieką.

Głównym naszym celem jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków opieki, nauczania i rehabilitacji. Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Chcemy ten rozwój wspomagać i ukierunkować, a jednocześnie staramy się, aby nasze dzieci nie tylko uczyły się, ale także spędzały w naszym przedszkolu radosne i piękne chwile.

Podstawę programową realizujemy w oparciu o program Iwony Iewkowicz, Anny Tworkowskiej- Baraniuk „Zabawy z porami roku.”

Program jest zgodny z nową podstawą programową.

W obecnym roku, zgodnie z Koncepcją Pracy i Rocznym Planem Pracy „Poznajemy świat Zmysłami”, będziemy poznawać zmysł słuchu.

Pracujemy w oparciu o przyjętą Koncepcję Pracy Przedszkola

Dążymy do tego aby:

 • wzmacniać wiarę dzieci we własne możliwości,
 • dążyć do tworzenia warunków jak najpełniejszej integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi (zgodna zabawa, dzielenie się zabawkami)
 • kreować pozytywne myślenie umożliwiające stawienie czoła przeciwnościom,
 • ćwiczyć koncentrację uwagi,
 • rozwijać bądź usprawniać percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • rozwijać komunikację werbalną i niewerbalną,
 • wyrównywać dysharmonie rozwojowe, korygować zaburzone funkcje,
 • stymulować ogólny rozwój dziecka,
 • rozwijać empatię – wyrażanie uczuć i reagowanie na nie poprzez:
  • poznawanie swoich reakcji w różnych sytuacjach
  • dostrzeganie stanów emocjonalnych (określanie ich, rozumienie i identyfikacja)
  • uwrażliwienie na doznania i przeżycia innych
  • rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
  • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi dziećmi
  • niwelowanie napięć emocjonalnych

Nasza wizja to:

Przedszkole „Chatka Puchatka” to przedszkole, w którym wszystkie dzieci niepełnosprawne i zdrowe mają swoje miejsce.