'Menu główne', 'chp_bottom_menu' => 'Menu na dole strony' ); register_nav_menus($menus); register_sidebar(array( 'name' => 'Stopka strony - adres', 'id' => 'page-footer', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); register_sidebar(array( 'name' => 'Pod głównym menu', 'id' => 'page-under-menu', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

' )); } include('chatkapuchatka_menu_walker.php'); function chp_homepage_posts($query) { if ( $query->is_home() && $query->is_main_query() ) { $query->set('cat', 1); } } add_action( 'pre_get_posts', 'chp_homepage_posts' );

Wielka Przedmowa

Organem prowadzącym Przedszkole „Chatka Puchatka” jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Oddział Miejski Krakowski.
Organem nadzorującym pracę pedagogiczno – wychowawczą jest Małopolski Kurator Oświaty.
Nasza Chatka to wygodne, przytulne sale wyposażone we wszelkie pomoce zapewniające dzieciom prawidłowy rozwój i wspaniałą zabawę.

W naszej Chatce pracują nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami:

Prowadzimy zajęcia z dziećmi w grupach integracyjnych i grupie specjalnej. Zapraszamy do nich dzieci od 3 do 8  roku życia, również te, które dotknięte są niepełnosprawnością.

W niewielkich grupach otaczamy dzieci troskliwą i fachową opieką.

Głównym naszym celem jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków opieki, nauczania i rehabilitacji. Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Chcemy ten rozwój wspomagać i ukierunkować, a jednocześnie staramy się, aby nasze dzieci nie tylko uczyły się, ale także spędzały w naszym przedszkolu radosne i piękne chwile.

Podstawę programową realizujemy w oparciu o program Iwony Iewkowicz, Anny Tworkowskiej- Baraniuk „Zabawy z porami roku.”

Program jest zgodny z nową podstawą programową.

W obecnym roku, zgodnie z Koncepcją Pracy i Rocznym Planem Pracy „Poznajemy świat Zmysłami”, będziemy poznawać zmysł słuchu.

Pracujemy w oparciu o przyjętą Koncepcję Pracy Przedszkola

Dążymy do tego aby:

Nasza wizja to:

Przedszkole „Chatka Puchatka” to przedszkole, w którym wszystkie dzieci niepełnosprawne i zdrowe mają swoje miejsce.