7.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy dowolne- konstrukcyjne, tematyczne, stolikowe. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
8.15 – 8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.
8.45 – 9.15 Śniadanie. Realizacja zadań programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9.15 – 10.30  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zabawa dowolna.
10.45 – 11.15 Religia, gimnastyka ogólnorozwojowa, język angielski. Zabawa dowolna.
11.15 – 12.45 Przygotowanie do wyjścia na spacer. Czynności samoobsługowe w szatni przed wyjściem. Zabawy swobodne na placu zabaw, zabawy sportowe, zajęcia ruchowe, spacery, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
12.45 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
13.00 – 13.30 Obiad. Realizacja zadań programowych w zakresie kulturalnego spożywania posiłków, zachowywania się przy stole oraz dbałości o zdrowie.
13.30 – 14.00 Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie. Zajęcia dodatkowe.
14.00 – 15.00 Zabawa dowolna. Praca indywidualna z dziećmi, zajęcia wspomagające rozwój dzieci organizowane przez nauczyciela, zabawy ogólnorozwojowe, dydaktyczne. Zajęcia dodatkowe.
15.00 – 17.00 Podwieczorek. Zabawy dowolne. Praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich potrzeb i możliwości, zajęcia wspomagające rozwój dziecka organizowane przez nauczyciela. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.